3E. Tidig multispektral fjärranalys för oljeutsläpp på vatten och markkartering med Landsatdata

1971 mättes spektral reflexion hos olja och vatten med fotografisk spektrofotometri. Försöken gjordes som examensarbete vid KTH och FOA med mål att detektera oljeutsläpp i havet. 1977 karterades markanvändning ur Landsatdata med multispektral analys, med hjälp av hålkort och radskrivare. Försöken gjordes av Lantmäteriet och Stockholms Universitet vid Stockholms Datamaskincentral.

 

,