Kartdagarna 2018 – 1F – VÄGEN FRAMÅT OCH DE GEOSPATIALA NYCKLARNA

Kommunen har en bred och mångfacetterad demokratisk styrd verksamhet, med det självklara målen att tillhandahålla en kostnadseffektiv och rättssäker service till kommunens politiker, företag och medborgare. Nyckeln till framgång är som i alla verksamheter samverkan och kommunikation. Teknikutveckling inom t.ex. IOT och automation och etablering av; verksamhetsmodeller, öppna interoperabla standarder och domönotolgier, innebär att många om inte alla verksamhetsområden förändras och utbecklas mote att vara mjukvaru- och informationscentriska.

Författare: Daniel Haavisto
Datum: 20 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 1F - VÄGEN FRAMÅT OCH DE GEOSPATIALA NYCKLARNA

, ,