Kartdagarna 2018 – 2B – Geodata för planering av grön infrastruktur

Under 2017 har naturvårdsverket bedrivit ett arbete i geodatarådets handlingsplan med att analysera vilken utformning och utveckling som krävs av de relevanta geodata som finns och tas fram för grön infrastruktur (bl.a. nytt marktäckedataskikt och de kartunderlag som länsstyrelser och kommuner använder i översikts- och detaljplanering) samt hur dessa geodata lever upp till Strategin för miljödatahantering. Arbetet har bedrivits i ett nära samarbete med den planerade produktionen av nationella marktäckedata för att säkerställa att resultat från den produktionen snabbt och smidigt kan göra nytta i arbetet med grön infrastruktur.

Författare: Birgitta Olsson
Datum: 20 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 2B - Geodata för planering av grön infrastruktur

, , ,