Kartdagarna 2018 – 2B – Geodata Skog – Bättre grunddata om skogen med hjälp av laserscanning

Regeringen satsar 12 miljoner kronor per år på att utveckla skogliga grunddata med hjälp av laserscanning. Det handlar om att uppdatera, utveckla och distribuera data som bidrar till att stärka skogsbrukets ekonomi, sysselsättning och miljöhänsyn. Med hjälp av laserscanning kommer nya detaljerade rikstäckande beskrivningar av skog och mark tas fram till nytta för hela samhället.

Författare: Svante Larsson
Datum: 20 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 2B - Geodata Skog

, , ,