Kartdagarna 2018 – 3B – Automatiserat beslutsfattande blir no. 1 i Sverige

Här får du ta del av ett svep över de insatser som just nu pågår för att genomföra anpassningen till ett datadrivet samhälle:
Övergång till öppna och tillgängliga data – även geodata
Ny digitaliseringsmyndighet – Hur påverkar det geodataområdet?
Kompetenslyft för ökad digital mognad inom stat och kommun
Innovation – Strategiska innovationsprogram levererar lösningar
Juridik för en digital förvaltning – Vad görs inom geodataområdet
Digital först – Innebär flera reformer för övergång till digitala tjänster

Författare: Susanne Nellemann Ek
Datum: 20 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 3B - Automatiserat beslutsfattande blir no. 1 i Sverige

,