Kartdagarna 2018 – 3G – Svensk geoprocess – så kommer vi igång!

Svensk geoprocess är nu i ett läge då införandet av geodataspecifikiationer och mätningsanvisningar successivt kan inledas. Med hjälp av ”Guiden” får kommunerna tips och råd om hur de kan komma gång med sitt eget införande av Svensk geoprocess. Testdata finns framtaget för att man ska kunna kontrollera att informationsutbytet fungerar. Vi orienterar oss i de specifikationer och matningsanvisningar som tagit fram i samverkan mellan Lantmäteriet, Sveriges kommuner och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och återkopplar från genomfört remissarbete. Vi delar med oss av våra erfarenheter och identifierar utmaningar. Från samverkansområdena Bild/Höjddata och Topografiska data får vi höra senaste nytt.