Kartdagarna 2018 – 4A – Med kartan som verktyg vid ledningsarbete inom räddningstjänst

Räddsam Mälardalen är ett ledningssamarbete mellan räddningstjänsterna Eskilstuna, Strängnäs samt Mälardalens Brand och räddningsförbund och är ett resultat efter skogsbranden 2014. Räddsam Mälardalen har en gemensam ledningscentral i Eskilstuna där karttjänsten används av inre befälet. Genom snabb tillgång till geografisk information kan inre befälet få en bra lägesbild, fatta rätt beslut samt vara ett stöd för kollegor på plats. Tidigare användes en rad olika karttjänster, RSM-kartan samlar en stor mängd av dessa i en och samma karta. Målet är att på sikt kunna använda kartan även ute i fält. Karttjänsten är skapad i ramverket Origo, som grundar sig på Open Source. Kartan är fortfarande under utveckling och föredraget presenterar nuvarande status. Föredraget hålls av Västerås stad tillsammans med Räddsam Mälardalen. Representanten från Räddsam Mälardalen berättar om bakgrunden till att de beställde kartan och hur kartan används.

Författare: Anders Ellow, Maria Enebjörk
Datum: 21 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 4A - Med kartan som verktyg vid ledningsarbete inom räddningstjänst

, , ,