Kartdagarna 2018 – 4C – GIS-applikationen för flödesberäkning

Trafikverket arbetar med att ta fram ett GIS-baserad applikationen för att kunna uppskatta dimensionerande flöden. I riskanalys- och klimatanpassningsarbetet finns det stort behov av att kunna beräkna vattenflöden vid vägområdet. Exempel på problem som kan uppstå vid kraftiga eller ihållande regn är bl.a. översvämning, erosion och bortspolning av väg- och järnvägsbankar. Det kan finnas flera och samverkande orsaker till att detta sker, men underdimensionering av trummor och kulvertar samt felaktigt lokaliserade byggnader, felaktigt utförda gator och diken som leder vatten mot samhällsviktiga installationer är några av dessa. Målet med detta projekt är att framställa ett enkelt verktyg för att beräkning av uppströmsområden och göra uppskattningar av dimensionerade flöde. Detta ska göras med metoder och algoritmer som är dokumenterade och utvärderade i hydrologisk forskning. Projektet finanseras av MS och inom ramen för projektet ska en webbaserad applikation för beräkning dimensionerade flöden utvecklas. Applikationen ska testa och utvärderas av utvalda användare.

Författare: Greger Lindeberg
Datum: 21 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 4C - GIS-applikationen för flödesberäkning