Kartdagarna 2018 – 4C – Nationellt informationssystem för vattenstånd och D:O internationellt samarbete

Sjöfartsverket och SMHI etablerar nu ett gemensamt stationsnät för vattenstånd, bestående av 53 stationer. Nätet ska leverera vattenståndsdata med minutupplösning och i relation till nollan i RH2000. Data kommer att kvalitetskontrolleras automatiskt i realtid och manuellt månadsvis enligt internationella standarder- Data kommer att visas i olika realtidsapplikationer, såsom Sjöfartverkets ViVa-applikation och via SMHIs Öppna datatjänst. Data ska också utbytas i olika internationella samarbeten, både i Östersjön och globalt. I Östersjön pågår ett samarbete att använda en gemensam referensnivå kallad Baltic Sea Chart Datum 2000 (BSCD2000), vilket är varje lands realiseringa v den eurpeiska systember EVRS (nollan utgörs av Normal Amsterdams Peil, NAP). Realiseringen av detta system i Sverige är RH2000. Referensnivån är planerad att användas för både vattenstånds-information och som ny referensyta i sjökorten.

, , , ,