Kartdagarna 2018 – 4C – SGU:s satsning på grundvatten och 3D

Regeringen har aviserat ökade satsningar på SGUs arbete med grundvatten med närmare 30 miljoner kronor per år från och med 2018 och två år framåt (2018-2020). Detta ger SGU möjlighet att på olika sätt förstärka och utveckla både övervakningen av grundvattnet och höja kunskapen om grundvatten i ett föränderligt klimat. SGU har redan påbörjat arbetet med 3D-modeller och får nu möjlighet att intensifiera arbetet med att skala upp försöksverksamheten till en utvecklad modell för insamling, modellering, förvaltning och tillhandahållande av 3D-geodata

Författare: Eva Jirner
Datum: 21 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 4C - SGU:s satsning på grundvatten och 3D

,