Kartdagarna 2018 – 4D – Nyttan med rätt adress och vilka som använder den

Varför är det viktigt att sätta rätt adress på en fysik plats? Räddningstjänst, färdtjänst, posten, taxibolag, bussbolag, transportföretag, budföretag och navigeringstjänster använder adresser. Belägenhetsadress är även grund för mycket av den statistik som tas fram i Sverige. Att följa en standard bidrar till att alla hittar fram till rätt adress. Ta del om information om standarden plus en handbok med många bra exempel som hjälper dig i arbetet och få reda på hur du kan ta del av standard och handbok men hjälp av förbetalt erbjudande från Lantmäteriet.

Författare: Ebba Löndahl-Åkerman, Ulrika Roos, Leif Nilsson
Datum: 21 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 4D - Nyttan med rätt adress och vilka som använder den

,