Kartdagarna 2018 – 4G – Digitalt först – Samhällsbyggnadsprocessen

Arbetet med Lantmäteriets regeringsuppdrag kring Digitalt först – Samhällsbyggnadsprocessen har bedrivits i nära samverkan med Boverket och med stort fokus på förutsättningarna ibland landets olika kommuner. Arbetet slutredovisades i november 2017, mer än ett år före planen. I denna presentation redovisas vilka erfarenheter och resultat som nåddes i arbetet och vilken grund detta har lagt för utveckling av processen?

Författare: Malin Klintborg
Datum: 21 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 4G - Digitalt först - Samhällsbyggnadsprocessen