Kartdagarna 2018 – 5A – Användare av hydrografi i nätverk

Vattenmyndigheterna har genomfört ett nationellt projektet för att ta fram beslutsunderlag i arbetet med kraftigt modifierade vatten. Med hjälp av nationella höjdmodellen och Hydrografi i Nätverk har potentiella strömsträckor modellerats. Strömsträckor är uppväxtområden för flera fiskarter och underlaget har använts för att bedöma åtgärdspotentialen för kraftigt modifierade vatten.

Författare: Jonas Andersson
Datum: 21 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 5A - Användare av hydrografi i nätverk

,