Kartdagarna 2018 – 5C – Dags att rensa upp bland vraken

FN:s hållbarhetsmål nummer 14 ”Hav och marina resurser” förutsätter en ambitiös plan om vi ska nå målen till 2030. Exempelvis behöver miljöpåverkan från vrak och dumpningsområden hanteras, liksom sjöfartens miljöpåverkan där olika typer av utsläpp kan ha olika miljöpåverkan i tid och rum

Författare: Ida Maja Hassellöv
Datum: 21 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 5C - Dags att rensa upp bland vraken

, ,