Kartdagarna 2018 – 5C – Extrema Havsvattenstånd – hur har det varit och hur blir det i framtiden?

Havet stiger. Runt hälften av Sveriges befolkning bor längs havet och våra städer är sårbara för översvämningar från havet. SMHI har under 2015-2017 analyserat historiska mätdata och tagit fram ett nytt beräknat högsta havsvattenstånd genom att kombinera data på nya sätt. I två karttjänster redovisas framtidens medelvattenstånd för hela Sveriges kust baserat på IPCC:S klimatscenarier och dagens och framtidens extrema vattenstånd för SMHI:s stationsnät. I föredraget presenteras beräkningar och slutsatser som SMHI dragit vad gäller att stå rustade inför framtiden.

, , ,