Kartdagarna 2018 – 5E – Digitala Eskiltuna Geografiskt

Som GIS-strateg och affärsarkitekt har jag jobbat med många frågor under mina 7 år i Eskilstuna. Vi har hittat ”våra” svar som ni får ta del av.
Är hela organisationen mogen att använda geografisk information?
Ingår Att använda geografisk information i processen Kvalitetsutveckling?
Hur optimera finansieringsmodellen för en GIS-avdelning?
Vem bestämmer och ansvarar för Digitala Eskilstuna geografiskt?
Vilka är GIS-ambassadörerna?
Hur mycket används våra geodatatjänster igentligen?
Hur bra användbarhet har den GIS-baserade Översiktsplanen?
Vad säger statistik på en karta?
Tävlingen GISvis har bara vinnare!

Författare: Helena Ringmar
Datum: 21 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 5E - Digitala Eskiltuna Geografiskt

,