Kartdagarna 2018 – 5F – Noggran höjdbestämning med den nya nationella geoidmodellen SWEN17_RH2000

En bra geoidmodell är en förutsättning för noggrann höjdbestämning med GNSS. Sedan den gamla svenska geoidmodellen SWEN08_RH2000 publicerades för snart nio år sedan har abetet pågått med att förbättra den, bland annat genom att göra omfattande tyngdkraftsmätningar i fjällen och på Värnen. En ny nordisk geoidmodell, NKG205, har vidare beräknats i internationellt samarbete. GNSS/avvägningsobservationerna (GNSS-mätta höjder över ellipsoiden på avvägda höjdfixar) har uppdaterats avsevärt. Filosofin nu är att använda ett mindre antal, mycket noggranna observationer. Kärnan här är Lantmäteriets så kallade SWEREF-punkter, vilka har bestämts med 48 timmars GNSS-mätning med chokeringsantennet och state-of-the-art-beräkning. Standardosäkerheten för den nya modellen har uppskattas till ca 8-10 mm i hela Sverige (på land). Föredraget presenterar SWEN17_RH2000 och speciellt studeras den noggrannhet som kan erhållas med de L1-baserade beräkningstjänsterna i tre olika Trafikverksprojekt: Ostlänken, Sundsvall och Södertörn

, , , , ,