Kartdagarna 2018 – 5F – Swepos – Den nationella infrastrukturen för 3-DIM lägesbestämning

Föredraget kommer att ge en status för Lantmäteriets geodetiska infrastruktur för GNSS, SWEPOS. Förväntningar kring minskad mätosäkerhet och ökad tillgänglighet från olika GNSS tillämpningar ställer krav på den geodetiska infrastrukturen för GNSS i Sverige. Föredraget kommer att beskriva vad som görs för att möte förväntningarna från användarna genom förtätning av SWEPOS nätet och implementering av Galileo.

, ,