Kartdagarna 2018 – 6C – Automatisk produktion av småskaliga kartor

Framtagandet av småskaliga kartor idag är en komplex och tidskrävande uppgift. För varje skala sker manuell generalisering och manuell textplacering. Idag har ökade krav på flexibla kartprodukter, nya sätt att kombinera informationen och med en övervägande del av användningen övergått från analoga kartor till digitala produkter medfört nya krav på Lantmäteriets allmänna kartor. Tekniken för automatisk generalisering och automatisk textplacering har under de senaste åren gått från en intressant teknik till att införas i produktionslinjerna hos allt fler kartmyndigheter. Lantmäteriet planerar därför att genomföra en modernisering av produktionen för de topografiska kartorna, genom införandet av automatisk generalisering och automatisk textplacering. Lantmäteriets kartdatabaser sitt ursprung i analoga produkter, var och en framtagen med en specifik tematisk tillämpning. De olika tematiska inräkningarna har gjort att innehåll och kodning inte harmoniserar mellan de olika skalområderna, vilket märks i till exempel visningstjänster med zoomning till olika skalor. Samtidigt genomförs därför en översyn av innehållet i databaserna med syftet att få ett mer harmoniserat innehåll.

Författare: Mattias Frick
Datum: 21 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 6C - Automatisk produktion av småskaliga kartor

,