Kartdagarna 2018 – 6F – Testbädd UAV Västervik

Vinnova har gett RISE SICS EAST i uppdrag att leda en testbädd i Västervik för utveckling av innovationer relaterade till obemannade flygande system. Det gäller såväl plattformar som kan flyga säkert, kanske autonomt och out of sight, som nya typer av sensorer och metoder att ladda ner, fusionera och analysera geodata.

Författare: Åke Sivertun
Datum: 21 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 6F - Testbädd UAV

,