Kartdagarna 2018 – 6G – Hur tillgängliggör vi nationella basdata i samhället?

Det är idag inte helt lätt att sätta samman geodata från olika leverantörer i användbara lösningar. För digitaliseringen av olika samhällsprocesser måste dessutom lösningarna för geodataförsörjningen gå att bygga in i de system som stödjer processerna och handläggningen i dessa. Det här kräver maskingränssnitt/API:er som är stabila och tillgängliga 24-7 för att processerna ska kunna fungera och för att delar av dem på sikt även kunna automatiseras. Vi behöver därför börja definiera de grundläggande och samordnande tjänster med kartor och annan geodata som behövs för att infrastrukturen ska fungera väl. I denna presentation redovisas resultatet av arbetet med att ta fram en första vision och kravbild för en ”nationell baskartetjänst”. Här presenteras också tankar kring behöv av fortsatt arbete på området.

,