Kartdagarna 2018 – 6G – Vilka geodata är basdata i infrastrukturen?

En viktigt del av geodatarådets handlingsplan för 2017 var att definiera vilka grundläggande geodata från stat och kommun som bör betraktas som grunddata i den nationella infrastrukturen. Liknande initiativ har även tagits inom ramen för andra utvecklingsinitiativ som t.ex. e-Sam, Smart Built Environment, SKL m.fl. Det handlar i de flesta fall om att prioritera fram viktiga data för fortsatt arbete med att standardisera dessa, definiera styrmedel, förvaltning, finansiering samt former för tillgängliggörande m.m. I denna presentation redovisas resultatet av arbetet med dessa frågor i rådets handläggningsplan för 217 framåt samt de behov av fortsatt arbete som identifierats.

Författare: Lars-Kristian Stölen
Datum: 21 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 6G - Vilka geodata är basdata i infrastrukturen?

, ,