Kartdagarna 2018 – 7B – Hur får blåljusverksamheterna ett bättre geodatastöd?

En viktig del av geodatarådets handlingsplan för 2017 har handlat om att fördjupa geodatastrategin kring hur behoven av en bra geodataförsörjning för krisberedskap och blåljusverksamhet kort- och långsiktigt kan lösas. Ett viktigt mål har varit att säkra tillgången till enhetliga, uppdaterade och lättillgängliga geodataprodukter till nytta för en bred skara användare inom krisberedskap och blåljus på såväl nationell, regional som lokal nivå. Målsättningen är att alla blåljusaktörer ska ha en gemensam förutsättningar i form av tillgängliga geodata med hög kvalitet och aktualitet. En viktig del är tillgången till en gemensam bakgrundskarta. Här presenteras problembilden, förutsättningarna, mål och konkreta åtgärder i det fortsatta arbetet.

Författare: Anna isaksson Forsgren, Gunnar Lysell
Datum: 22 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 7B - Hur får blåljusverkamheterna ett bättre geodatastöd