Kartdagarna 2018 – 7D – 3D i open source världen

Måste det bli dyrt att komma igång och jobba med 3D. Hur långt kan man komma genom att använda det som finns tillgängligt i Open Source världen. På detta pass gör vi en spaning på det som finns färdigt att använda. Du kommer även att få se hur man genom att använda Open Source baserad programvara kan använda den 3D-data som Lantmäteriet tillhandahåller i kombination med t.ex. planerad bebyggelse. Det finns ett stort behov av att kunna göra 3D-analyser inte minst för att kunna ge alla en bra bild över vad en planerad förändring innebär. Skugganalyser är bara ett exempel. Visningen är uppbyggd enligt modellen steg för steg i syfte att inspirera alla som är sugna att själv komma igång.

Författare: Abel Gonzàlez
Datum: 22 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 7D - 3D i open source världen

,