Kartdagarna 2018 – 7D – Integration av BIM och GIS i praktiken

En av nycklarna till en digital samhällsbyggnadsprocess är att få till samspelet mellan de verktyg som används. Byggnadsinformationsmodellering (BIM) och Geografiska Informationssystem (GIS) är två av dessa verktyg. De har en hel del gemensamt, men också många skillnader. Föredraget identifierar dessa likheter och skillnader, pekar på några av möjligheterna med en (fullskalig) integration mellan dem och identifierar de utmaningar, både tekniska och organisatoriska, som behöver uppmärksamhet innan ett obrutet informationsflöde kan uppnås. Presentationen bygger på ett examensarbete vid geodesiavdelningen på KTH under VT 2017

Författare: Mikael Grönkvist
Datum: 22 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 7D - Integration av BIM och GIS i praktiken

,