Kartdagarna 2018 – P1 – Vad innebär Agenda 2030

Frågan vi ställer oss i dessa dagar är, hur kan vi nå en hållbar värld?
Jo, genom att alla på olika sätt bidrar och att vi gör det genom olika samarbetsformer. FN har tagit fram 17 övergripande hållbarhetsmål som vi ska nå fram till år 2030, d.v.s. om 12 år. Hur kan vi tillsammans genom samlad kunskap, olika arbetsmetoder och nya innovationer samt spännande tekniska lösningar nå detta mål?
Det finns redan många goda exempel både på fantastiska samarbeten, annorlunda arbetsmetoder, otroliga innovationer och spännande tekniska lösningar.

Författare: Anders Öryd
Datum: 20 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - P1 - Agenda 2030

, ,