Öppna Data i Sverige och övriga Norden

För bara något decennium sedan var det otänkbart att ens tala om öppna data, i synnerhet som öppna data ju innebär gratis data. Både statliga myndigheter och ämbetsverk och kommunala dito låste in sina data och lät endast små mängder slippa ut mot vederbörlig betalning. Och de var inte billiga. Produktionskostnaden skulle ju fås tillbaka.

Författare: Hans Hauska, haha@kth.se
Datum: 1 januari 2016
Ursprung: Kart- och bildteknik artiklar
Artikel