Samtal med Bostads- och IT-minister Mehmet Kaplan om “Digital först”, 3D- karta över Sverige och ett nytt ramverk för detaljplanering

Inför årets kartdagar och med hänsyn till att öppna data står i fokus i utveckling av emyndigheter etc, så lyckades vi att få en kort intervju med Sveriges Bostads- och IT-minister. Intervjun genomfördes den 5 april 2016 kring kl 11. Efter att ha hälsat på varandra dök vi genast in i materien.

Författare: Hans Hauska, haha@kth.se
Datum: 1 januari 2016
Ursprung: Kart- och bildteknik artiklar
Artikel

,