Vänd på kartan!

Johannes Rudbeckius ovanliga 1600-talskartor (Västerås stiftsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek, se Kart och Bildteknik 2015:2) är så som Charlotta Forss helt riktigt påpekar i sin artikel om Rudbeckius kartor att de visserligen är sydorienterade men egentligen bara med vårt sätt att se på något sätt besynnerliga. Vår tids kartor har nästan alltid norr uppåt. Nu vänder vi oss mot norr – som kompassnålen – när vi söker finna oss tillrätta i tillvaron. Genom tiderna och i olika delar av världen har kartor vänts och brukats på många andra, helt olika vis.

Författare: Av:Gunnar Schalin, gunnar_schalin@yahoo.se
Datum: 1 januari 2016
Ursprung: Kart- och bildteknik artiklar
Artikel