WS3. Jonas höjdskola – Geoid- och landhöjningsmodeller

I takt med att noggrannheten förbättras för höjdbestämning med GNSS blir
det mer och mer kritiskt att de geodetiska referenssystemen håller måttet,
även över mycket långa avstånd. I Sverige används sedan 10 år tillbaka höjdsystemet
RH 2000, vilket är den svenska realiseringen av EVRS (European
Vertical Reference System). Från 2020 kommer motsvarande även att införas
som referens för sjökorten i Östersjön, vilket i detta sammanhang kommer
att kallas Baltic Sea Chart Datum 2000 (BSCD2000). En förutsättning för att
det ska vara möjligt att bestämma höjder med GNSS-baserade metoder i
RH 2000/BSCD2000 är att tillräckligt noggranna geoid- och landhöjningsmodeller
finns tillgängliga. Syftet med kursen är att förklara vad geoid- och landhöjningsmodeller
är för något, presentera de modeller som finns i Sverige och
Norden idag samt beskriva det arbete som pågår för att förbättra dem, bland
annat i EU-projektet FAMOS. Kursen förklarar även hur RH 2000/BSCD2000
är uppbyggt och relationen till internationella höjdsystem. Kursen tar även upp
den senaste utvecklingen när det gäller ett så kallat världshöjdssystem (IHRS)
och förklarar varför det inte är önskvärt eller aktuellt att införa ett dylikt globalt
höjdsystem i Sverige eller Östersjön.

Författare: Jonas Ågren, Lantmäteriet
Datum: 28 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
WS3. Jonas höjdskola - Geoid- och landhöjningsmodeller

, ,