Ansök om stipendium

Genom KS Vetenskapliga fond finns möjlighet att söka stipendium för personlig kompetensutveckling i kartografi eller närliggande verksamhet eller för en särskild insats i sällskapets intresse.

Alla som är medlemmar i Kartografiska Sällskapet har rätt att söka ur KS Vetenskapliga fond. Företrädesvis ges stipendier till internationella konferenser. Det finns också möjlighet för yngre akademiker i andra länder att få möjlighet till utlandsstudier genom fonden. Företräde ges för aktivitet organiserad av Svenska eller Internationella Kartografiska Sällskapen.

Riktlinjer

  • Stipendier delas främst ut såsom resestipendier till konferenser, seminarier eller kurser inom Sällskapets verksamhetsområde.
  • Framförande av föredrag, publicering av artikel eller annan prestation, såsom att representera Sällskapet, prioriteras.
  • Stipendiet kan täcka hela eller delar av konkreta utgifter som t.ex. kostnad för resor och boende samt konferensavgifter.
  • Du skall ha varit medlem i Kartografiska Sällskapet i minst ett år samt innevarande år för ansökan.
  • Utdelning av stipendier görs företrädesvis till yngre medlemmar och till de som ej erhållit stipendier förut.
  • Styrelsen skall kunna behandla stipendieansökan i god tid vid ett ordinarie mötestillfälle (ca två månader i förväg).
  • Styrelsen äger dock rätt att göra undantag från nämnda riktlinjer och styrelsens beslut kan inte överklagas.
  • Läs mer: Stadgar för KS Vetenskapliga fond (pdf)

Ansökan

Normalt skickas ansökan om stipendium skickas till Kartografiska Sällskapets sekreterare (Johan Schärdin) och beslutas av styrelsen (se kontaktuppgifter). Ansökan skall innehålla den sökandes namn och meriter inom sällskapets verksamhetsområde samt ändamålet med det sökta stipendiet och förväntade effekter för den personliga utvecklingen eller för kartografin som vetenskap.