Call for papers Kartdagar 2020

Kartdagarna

Nästa års Kartdagar hålls i Karlstad på Karlstad Congress Culture Centre den 24-26 mars 2020.

Det övergripande temat för Kartdagar 2020 är: ”Klimat och miljö – Hur räddar geodata världen”

Vi välkomnar bidrag inom geodataområdet och därtill intilliggande ämnesområden. Kartografiskas specifika intresseområden är fotogrammetri och fjärranalys, geodesi, GIS/GIT, historisk kartografi, kartografi och utbildning. Vi ser gärna att det finns kopplingar till miljömålen i Agenda 2030.

Föredrags förslagen lämnas in via www.kartdagar2020.se och vi välkomnar särskilt bidrag med följande teman:

  • Säkerhet och risker
  • Infrastruktur för datautbyte
  • Rymddata tar pulsen på planeten
  • Artificiell intelligens (AI)
  • Smarta lösningar
  • Öppna data
  • Historiskt perspektiv
  • Poster presentation