Call for papers Kartdagarna 2018

Nästa års Kartdagar hålls på Konsert & Kongress i Linköping den 20-22 mars 2018. Huvudtemat för Kartdagarna 2018 är ”Smarta informationsflöden som bygger hållbara samhällen. Vi kartlägger framtiden!”

Insamlingen av ”Call for papers” har påbörjats och vi vill gärna ha in förslag på föredrag senast den 27 oktober.

För att ge idéer till förslag på föredrag så har vi lagt upp olika delmoment och dessa är:

 • Globala målen för hållbar utveckling (av de 17 mål som finns satsar vi på Kartdagarna 2018 på mål 2, 4, 9, 11, 14 och 15). Läs mer på www.globalamalen.se.
 • Digitalisering
 • Resa transport och logistik
 • Bostäder
 • Byggprocess
 • Administrativa processer
 • Skola
 • Miljö
 • Utbildningsspår med workshops och föreläsningar
 • Öppna data

Temainriktningarna som vi tänkt på sessioner ligger inom dessa områden:

 • Livslångt lärande
 • Hälsa och miljö
 • Bygga informationsinfrastruktur
 • Marina resurser
 • Hållbara städer och samhällen
 • Digital samhällsbyggnadsprocess
 • Smarta verktyg
 • Historiskt perspektiv
 • Poster presentation
 • Övrigt

Lämna in förslagen och läs mer här: www.kartdagar2018.se