Civilingenjörsprogram i lantmäteriteknik på Högskolan i Gävle

Civilingenjörsprogrammet i Lantmäteriteknik på Höskolan i Gävle är det enda i sitt slag i landet. Det inriktar sig framförallt mot insamling, hantering, visualisering och analys av geodata (lägesbunden information). Geodata spelar en mycket viktig roll för samhällsutvecklingen, bland annat för digitalisering och klimatanpassning. Den snabba utvecklingen av nya teknologier och globala samverkansformer gör att det finns ett stort behov av kompetens inom geodataområdet.

Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik, 300 hp

Vill du studera till ett framtidsyrke? Allt från appar och GPS-tillämpningar till självkörande bilar behöver noggranna geodata för att fungera. Som civilingenjör i lantmäteriteknik blir du expert på just geodata, lägesbunden information som har massor av användningsområden och som kommer att bli allt viktigare ju mer digitaliserat och automatiserat samhället blir.

En film om det nya Civilingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och om att bli geodataexpert på civilingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik finns på:
https://www.youtube.com/watch?v=H-c_TVrNSLo

Hemsidan till programmet finns på:
https://www.hig.se/TACIM