ICC 2017

Den 28:e internationella kartkonferensen ICC 2017 arrangeras den 2-7 juli 2017 i Washington D.C. Arrangörerna välkomnar föredragsförslag (abstract) fram till den 26 oktober 2016. Det finns möjlighet att lämna in två varianter av presentationer, antingen en muntlig presentation eller en poster presentation.

Länken för abstracts är http://icc2017.org/abstracts-full-papers-and-posters/

ICC 2017 hemsidan finns på http://icc2017.org/