ICC2019

International Cartographic Conference – ICC2019

Den 15-20 juli 2019 hålls den 29:e internationella kartkonferensen International Cartographic Conference (ICC) och den 18:e generalförsamlingen för International Cartographic Association (ICA). Konferensen hålls i Tokyo, Japan. Läs mer på www.icc2019.org.

Inlämnandet av förslag till föredrag är öppen och anvisningar finns på hemsidan för ICC 2019 under http://icc2019.org/papers.html . Sista dag att lämna in förslag till föredrag har förlängts för fullständiga s.k. ”full paper” är den 12 december 2018 och för s.k. ”abstracts” till den 8 januari 2019.

Anmälan till ICC2019 öppnar i februari 2019.

På konferensen kommer det även att finnas en kartutställning (såväl analog som digital) och en barnkarteutställning. Inlämnandet av de svenska kartorna till dessa utställningar hålls ihop av Kartografiskas sektion för Kartografi. Frågor kring detta kan besvaras av sektionens sammankallande, Kjell Börjesson (e-post: kjell.borjesson@sollentuna.se).

Till ICC 2019 kommer även en svensk landrapport att tas fram och även denna hålls ihop av Kartografisektionen. Rapporten beskriver de kartografiska aktiviteterna i Sverige de senaste åren.