Information om Corona (Covid-19) och Kartdagar 2020

Kartografiska Sällskapet har tillsatt en särskild grupp som noggrant följer händelseutvecklingen kring coronaviruset (covid-19).

Vi har beslutat att följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och UD, men även från andra instanser så som den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, WHO och Arbetsgivarverket.

Som situationen bedöms idag den 11 mars och efter Folkhälsomyndighetens pressträff samt de rekommendationer som i nuläget finns, avses Kartdagar 2020 att genomföras enligt plan. Om gällande förutsättningar och/eller rekommendationer förändras kan nya beslut omedelbart komma att fattas. Det kan eventuellt leda till att konferensen flyttas till ett annat datum.

Information till anmälda deltagare och utställare till Kartdagar 2020 avser vi att skicka via e-post och sms vid behov.