Kallelse till Kartografiska Sällskapets årsmöte

Kartografiska Sällskapets årsmöte hålls tisdagen den 5 april klockan 11.00–12.30 i samband med Kartdagar 2022 på Karlstad CCC. Ingen föranmälan behövs utan det går bra att ansluta till mötet på plats.

Ärende som enskild föreningsmedlem vill få behandlat vid föreningsstämma ska ha varit styrelsen tillhanda senast tre veckor innan, senast måndagen den 14 mars.

Dagordning för årsmötet finns på sidan Handlingar och stadgar.

Varmt välkomna!