Kartdagar 2020/2021 planeras till 20-22 april 2021

Som ni alla vet så beslutade Sveriges regering den 11 mars att förbjuda sammankomster med fler än 500 deltagare med anledning av att begränsa spridningen i samhället av covid-19. Därför kunde inte Kartdagar 2020 hållas i Karlstad den 24-26 mars.

Inom Kartografiska har vi efter att Kartdagarna inte kunde hållas på utsatt datum förhandlat med leverantörer som vi hade till Kartdagar 2020. Detta har tagit mycket kraft och lång tid och därför kan vi först nu gå ut med information om att Kartdagar 2020/2021 planerar att hållas i Karlstad 20-22 april 2021.

Kartografiska Sällskapet är en ideell förening vilket innebär att det arbete som vi gör i styrelsen och sektionerna är på ideell basis. Ett normalår strävar Kartografiska mot ett ekonomiskt nollresultat räknat över den senaste femårsperioden. Kartografiska har normalt stora utgifter för t.ex. publikationer och stipendieutdelningar. Kartografiska tar dessutom vissa ekonomiska risker i samband med konferenser som Kartdagarna. Att inte kunna genomföra Kartdagarna som planerat 2020 får stora ekonomiska konsekvenser för Kartografiska och under rådande omständigheter måste verksamheten anpassas. Anpassning av verksamheten berör likväl alla medlemmar, sektioner, lokalavdelningar som styrelsearbetet. Vi hoppas att så många som möjligt väljer att stå kvar med sin anmälan och att utställarna också vill föra över din anmälan till Kartdagarna i april 2021.

Det finns två alternativ för anmälda till Kartdagar 2020 att välja på och ta ställning till:

  1. Du flyttar din anmälan/registrering till Kartdagar som planeras hållas den 20-22 april 2021 på Karlstad Congress Culture Centre. Detta innebär att du i så fall slipper en ev. höjning av anmälningsavgift, behåller dina ev. bokningar av luncher, utställarmingel och kartdagsbankett samt om du bokat hotell via Kartdagar 2020 anmälan. I detta fall behöver du inte göra något mer för närvarande, utan du kommer så småningom att få en ny bekräftelse på din anmälan.Du kan även lämna över din anmälan till någon annan inom din organisation. Meddela oss det i så fall via e-post till resor@resekompani.se med en kopia till ks@kartografiska.se.Detsamma gäller även för utställare som bokat monterplats, ev. luncher, utställarmingel och kartdagsbankett samt om bokning av hotell skett via Kartdagar 2020 anmälan.
  2. Du väljer att få återbetalning av din anmälningsavgift och ev. betalda luncher, utställarmingel och kartdagsbankett samt om du bokat hotell via Kartdagar 2020 anmälan. Vi kommer dock att behöva ta en administrativ avgift på 200 kr på själva anmälningsavgiften, då vi inte kan täcka alla kostnader som vi haft. Datumfrist för anmälan av återbetalning är den 10 juli 2020 och du anmäler detta genom att skicka e-post till resor@resekompani.se med en kopia till ks@kartografiska.se senast detta datum. Ange som ämne ”Återbetalning Kartdagar 2020” samt skriv i själva mailet vem det gäller och vilket konto som återbetalningen skall ske till.

Vi kommer även att behöva uppdatera programmet, men hoppas att talarna är villiga att ställa upp även i april 2021. Alla talare kommer att kontaktas efter sommaren. Vi kommer även att se över möjligheten att hålla digitala föredrag.