Kartdagar 2020 genomförs inte den 24-26 mars 2020

Med anledning av att vi närmat oss datum för Kartdagar 2020 så tillsatte Kartografiska Sällskapet särskild grupp som noggrant har, och fortsätter följa, händelseutvecklingen kring coronaviruset (covid-19). Vi har särskilt följt den information som kommit från Folkhälsomyndigheten och Regeringen, den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, WHO och Arbetsgivarverket.

Regeringen har igår den 11 mars beslutat att förbjuda sammankomster med fler än 500 deltagare med anledning av det aktuella behovet att begränsa spridningen i samhället av covid-19. Denna åtgärd bedöms vara effektiv nu och förväntas hindra smittspridning genom färre kontakter mellan människor i stort. Beslutet gäller hela Sverige från den 12 mars och tillsvidare. För oss betyder beslutet att Kartdagarna 2020 i Karlstad inte kan hållas den 24-26 mars.

Vi följer och respekterar fullt ut tagna beslut och rekommendationer om covid-19. Vi vet att många jobbat för att ge Kartdagarna ett intressant nyttigt innehåll och sett fram emot att glädjas på Kartdagarna tillsammans.

Vi hoppas även på er förståelse för eventuella oklarheter som uppstått till följd av Kartdagar 2020 inte hålls den 24-26 mars i år. Vi behöver nu på Kartografiska få tid att förstå och överblicka olika konsekvenser för att kunna vidta de åtgärder som behövs, se om det går att hitta nya lösningar för Kartdagar 2020 och lindra även ekonomiska svårigheter. Ingen vet idag hur lång tid denna situation råder så det är svårt att mer konkret just nu lämna besked om att eventuellt genomföra Kartdagarna efter sommaren.

Kartografiska Sällskapets årsstämma den 24 mars flyttas även det och kommer att hållas vid en senare tidpunkt. Kartografiskas styrelseledamöter, dess suppleanter, ledamöter i sektionerna och revisorer, kan fortsätta att verka i Kartografiska Sällskapet till dess att nästa årsmöte hålls.

Vi kommer nu att fortsätta vår dialog med övriga inblandade i Kartdagar 2020 såsom vår tekniska leverantör Resekompani AB, Karlstad CCC och andra leverantörer, för att undersöka möjligheter att erbjuda ett annat datum för Kartdagar 2020, eller om det finns andra alternativa åtgärder som kan vidtas.

Vi kommer att följa upp med mer information till våra medlemmar samt till Kartdagarna anmälda deltagare, föredragshållare och utställare. I första hand lämnas information på Kartografiskas hemsida www.kartografiska.se och på Kartdagar 2020 hemsidan www.kartdagar2020.se. Vi avser vidare att skicka uppföljande information via Kartografiskas olika informationskanaler. Vi uppmanar er således att hålla er informerade via vår hemsida www.kartografiska.se och på www.kartdagar2020.se.

De som anmält sig till Kartdagar 2020 behöver inte avboka sin anmälan till Kartdagar 2020. Det samma gäller boende som är bokade via anmälan till Kartdagar 2020. Däremot om du själv bokat boende så måste du själv hantera detta och det samma gäller resor.