Kartografiska Sällskapet följer utvecklingen av Coronaviruset

Med anledning av stundande Kartdagar 2020 följer Kartografiska Sällskapet Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer angående Coronavirusets spridning.

Följ Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer här