Kartografiska Sällskapets årsmöte

Årsmöte 2018

Kartografiska Sällskapets årsmöte hålls tisdagen den 20 mars 2018 klockan 16.30–17.30 i samband med Kartdagarna 2018 på Linköping Konsert & Kongress. Ingen föranmälan behövs utan det går bra att ansluta till mötet på plats. Vid årsmötet kommer verksamhetsberättelse, ekonomi för år 2017 samt verksamhetsplan och budget för år 2018, valberedningens förslag samt revisionsberättelsen att behandlas.

Ärende som enskild föreningsmedlem vill få behandlat vid föreningsstämma skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor. En sådan motion skickas till ks@kartografiska.se senast den 26 februari.

Dagordning för årsmötet: Dagordning årsmöte 2018.

Varmt välkomna!