Kartografiska sällskapets medlemsenkät

Tyck till om ditt medlemskap i Kartografiska sällskapet!

Vi uppskattar om du som är medlem tar dig tid att svara på denna korta enkät kring Kartografiska sällskapet.

Till enkäten