Kartografiskas årsstämma 2020

Den 19 maj hölls Kartografiskas årsstämma i digitala former. Det var totalt 23 personer som deltog i stämman.

Nya i styrelsen är:

  • Louise Tränk, tillika sammankallande för sektionen GIS/GIT
  • Märta Syrén, tillika sammankallande för sektionen Kartografi

Nya i sektionerna är:

  • Marica Bancila, Fotogrammetri och fjärranalys
  • Liselott Lundgren, Geodesi
  • Jenny Rassmus, GIS/GIT
  • Oskar Penje, Kartografi
  • Jessica Lage, Kartografi