Kartografiskas remissvar till HMK – Digital grundkarta

Kartografiska har lämnat ett remissvar till Lantmäteriet angående handledningen för digital grundkarta, HMK – Digital grundkarta. Bifogat finns själva remissversionen och Kartografiskas remissvar.

HMK – Digital grundkarta är finns på Lantmäteriets webbplats, både under Smartare samhällsbyggnad och under HMK.