Kartografiskas utmärkelser på Kartdagarna 2017

Olaus Magnus-medalj

Clas Tollin (fil.dr.), Riksarkivet

För hans mångåriga och uppskattade arbete med registrering, tillgängliggörande och analys av de geometriska kartorna, Sveriges äldsta lantmäterikartor.

 

Innovationspris

John Ljungkvist och Daniel Löwenborg,  Uppsala universitet

Motivering: För appenAugmented history – Gamla Uppsala”.  Appen tillämpar geografisk informationsteknologi, forskningsresultat och digital spelteknik för att ge besökare ett virtuellt fönster till hur Gamla Uppsala såg ut under sin blomstringstid på 600-talet e.Kr. Detta är första gången denna typ av teknik används för visualisera ett kulturarv i Sverige på ett pedagogiskt och generationsöverskridande sätt.

 

Årets Prestation

Anna Berggren, Stockholms Universitet

För hennes examensarbete ”Inledande försök till mätning med Europas navigeringssystem Galileo” där hon utfört de första mätningarna i Sverige med data från Galileo. Mätningarna kan betraktas som banbrytande i implementeringen av Galileo-data i produktionstillämpningar i Sverige.

 

Bild på pristagarna. Från vänster Anna Berggren, Clas Tollin och Daniel Löwenborg.