Kartutställning för Kartdagarna 2023

Datum för anmälan till kartutställningen förlängt till 10 december!

Arbetet med 2023 års kartutställning är i full gång. Utställningen kommer visas under Kartdagarna i Helsingborg den 18-20 april 2023.
Mer information om hur man anmäler intresse och annan information om utställningen finns här.

Nytt för i år är att tävlingskategorierna inte bestäms på förhand, utan kommer att beslutas utifrån de bidrag som kommer in.