Lyckad GIS- och Energi halvdag

Den 13 november firades internationella GIS-dagen med ett GIS- och energiseminarium på SGU i Uppsala. Samarrangemang var ett samarbete mellan Kartografiska Sällskapet och GIS i Uppsala län. Ett 30-tal deltagare medverkade och fick höra intressanta föredrag från Sweco Position AB, SGU, Gävle Energi och länsstyrelsen i Uppsala län.