Nytt nummer av Kart & Bildteknik ute nu

Kartografiska Sällskapet ger dig mer av inspirerande, tankeväckande och aktuella ämnen att ta del av i detta nya nummer. Artiklarna i detta nummer belyser olika kunskaper och intressen för Kartografiskas intressentgrupper. Våra samhällsutmaningar, bl a bostäder, byggande och hållbar stadsutveckling, berör många av oss i vår dagliga verksamhet. Frågor som bostäder och hållbart stadsutveckling är prioriterade frågor för regeringen. Det är betydelsefullt att vi som medlemmar i Kartografiska Sällskapet verkar för ett brett deltagande samarbeten, och i andra aktiviteter, med myndigheter, kommuner, organisationer, företag, universitet och andra berörda, och vi medverkar till att visande upp vårt kunnande i markfrågor, hållbar stadsutveckling, bostäder, byggande och därmed sammanhängande frågor.

Tidningen finner du i vår kunskapsbank