Position – för digitalt samhällsbyggande 2030

Knappt har vi hunnit avsluta Kartdagarna 2018, så är det dags att planera inför nästa års samarrangemang.

Den 19-20 mars 2019 arrangerar föreningarna Kartografiska Sällskapet, BIM Alliance, Föreningen Sveriges Stadsbyggare, Geoforum Sverige och Samhällsbyggarna den stora konferensen och mässan ”Position – för digitalt samhällsbyggande 2030”, på Kistamässan i Stockholm.

Vad är din position inför 2030? Använder du digitaliseringens kraft idag? Hur skapar du mest nytta och hur navigerar du bland riskerna längs vägen? Detta är frågeställningar vi vill lyfta på ”Position – för digitalt samhällsbyggande 2030”.

Under två dagar kommer vi att bjuda in till dialog kring hur vi, på bästa sätt med digitala verktyg och processer, kan skapa hållbara städer och en hållbar landsbygd.

Varmt välkommen att medverka till en mötesplats för lärande, inspiration och samverkan inom digitalt samhällsbyggande!

Vi börjar redan nu att samla in föredrags förslag och vill at ni lämnar in ert/era förslag senast 11 juni 2018 via denna länk: https://sv.surveymonkey.com/r/POSITION2030

Våra tre övergripande teman är:

 • Digitala lösningar och processer inom samhällsbyggandet
 • Vägval och risker i digital transformation
 • Kompetens för framtidens digitala samhällsbyggande

Vi efterlyser särskilt förslag som handlar om:

 • Planering, byggande och förvaltning med effektiva processer, till exempel genom digitala, standardiserade och automatiserade informationsflöden
 • Infrastrukturutmaningar och lösningar
 • Att bekämpa klimatförändringar och skapa hållbara samhällen
 • Landsbygdens hållbara utveckling

Vi ser gärna förslag som tar upp:

 • FoU i Sverige och utomlands
 • Nya innovationer – som lett till nya tjänster, produkter och företag
 • Framtidsscenarier 2030 – kopplade till Agenda 2030 och visioner inom strategiska innovationsprogram inom området
 • Internationella exempel i världsklass

Tipsa gärna kollegor, samarbetspartners och andra kontakter att skicka in förslag på presentationer som kan bidra med nyttiga och kanske även nya perspektiv.

Längden på presentationerna under konferensen kommer att variera från 10-15 minuter under vissa pass till max 25 minuter. Ange längd på din presentation. Inkomna förslag utvärderas av konferensens programkommitté.

Tack för att du vill bidra till att skapa en aktuell och relevant konferens för lärande, inspiration och samverkan inom digitalt samhällsbyggande!